Dita Ndërkombëtare e Romëve dhe eventi përmbyllës i programit të punësimit

7 Prill, 20230
Në kuadër të përfundimit të Programit të Punësimit në fushën e punës komunitare, morëm pjesë në takimin përmbyllës pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në Tiranë, së bashku me kolegë dhe miq nga organizata të tjera të cilat advokojnë të drejtat e minoritetit rom dhe egjiptian.
Disa nga zonjat që përfituan prej këtij programi ishin të pranishme dhe treguan për eksperiencën e tyre. Veç të tjerash ato paraqitën problemin kryesor që ka ky program, mbylljen e tij pas një viti dhe kalimit të tyre sërish si të papuna, pasi vendet e punës janë të hapura në kuadër të një buxheti më vete. Në varësi të bashkisë ose njësisë përkatëse, disa prej tyre shprehin shqetësimin se mund t’ju ndërpritet edhe ndihma ekonomike.
Një zgjidhje e mundshme do ishte përfshirja e tyre në programe paralele punësimi, për të mundësuar që të mos përfundojnë sërish në kushte të vështira ekonomike, në varfëri ekstreme. Pjesa më e madhe prej tyre janë banore pranë banesave sociale në Shkozë.
Ministrja Manastirlliu premtoi zgjerim të ndihmës për punësim dhe arsimim për komunitetin rom dhe egjiptian, duke kërkuar veprim të mëtejshëm në terren por ende nuk kemi ndonjë përgjigje për problemet e parashtruara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania