Ndihmë & këshillim ligjor falas

Keni pyetje për një problematikë ligjore? Keni nevojë për informim/këshillim ligjor në lidhje me procedura aplikimi? Kërko ndihmën e avokatëve tanë duke dërguar pyetjen direkt në seksionin e dedikuar nga Organizata “Drejtësi Sociale”.

50 views Changed status to publish
59 views Changed status to publish
52 views Changed status to publish
72 views Changed status to publish
64 views Changed status to publish
68 views Changed status to publish
65 views Changed status to publish
69 views Changed status to publish
66 views Changed status to publish
57 views Changed status to publish
68 views Changed status to publish
68 views Changed status to publish
56 views Changed status to publish
71 views Changed status to publish
67 views Changed status to publish

Avokatët tanë

Çdo përfaqësues ligjor, pjesë e organizatës “Drejtësi Sociale” ka një ekperiencë disa vjeçare në ofrimin e ndihmës ligjore parësore dhe dytësore

Av. Gentian Sejrani

Në vitet 2014-2017, drejtor ekzekutiv i OJQ-së “Lëvizja Rinore Egjiptiane Rome”, në të cilën drejtoi fushata advokimi në fusha të ndryshme. Në vitet 2017-2018, drejtor ekzekutiv i OJQ-së “Për Arsim Cilësor” në të cilën drejtoi fushata advokimi në fusha të ndryshme. 2018-2020 ka punuar si Jurist/Avokat në projektin “Fuqizimi Ligjor i Komunitetit Rom dhe Egjiptian” pranë OSFA. Prej vitit 2020 drejton organizatën Drejtësi Sociale, dhe është pjesë e rrjetit ndërkombëtar të avokatëve “ILAW Network”.

Av. Aldi Kaçi

Ka lindur më 14.09.1988 në Elbasan, ka përfunduar studimet universitare në fushën e drejtësisë në vitin 2010. Në vitin 2012 ka përfunduar studimet pasuniversitare në shkencat juridiko-penale. Në vitin 2012 licensohet dhe fillon ushtrimin e profesionit të Avokatit. Ka kryer trajnime dhe kualifikime pasuniversitare në të drejtën evropiane dhe institucionet e BE-së, në të drejtën kushtetuese, në të drejtën tregtare, në në drejtën e punës – certifikuar nga organizata dhe institicione të arsimit të lartë. 

Av. Dorian Beqiri

Ka lindur në Durrës ne vitin 1988. Ka mbaruar studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë. Ka punuar si administrator dhe përfaqësues ligjor i shoqërive ndërkombëtare brënda dhe jashtë vendit. Nga viti 2019 ushtron profesionin e avokatit dhe te pedagogut pranë Fakultetit të Drëjtësisë në “Universitetin Aleksandër Moisiu”, Durrës. Pjesmarrës në disa konferenca shkencore jashtë vendit, dhe vlerësuar me çertifikata nga Universitete të ndryshme europiane.I specializuar në çështjet penale.

Av. Gjyljana Bakalli

Gjyljana Bakalli është e diplomuar në Universitetin e Tiranës dhe e pajisur dhe me licencën e avokatit në Republikën e Shqipërisë. Gjyljana ka disa eksperienca pune në fushën e konsulencës juridike mjedisore, arsimore, gjeohapësinore, si dhe të zhvillimit të projekteve me interes publik në Shqipëri. Ajo është angazhuar në kauza twë ndryshme të shoqërisë civile. Prej 2021 është e angazhuar si avokate pranë organizatës Drejtësi Sociale dhe ofron eksperiencën e saj në mbrojtje të drejtave të njeriut.

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania