Politika e Privatësisë- Organizata "Drejtësi Sociale"

Politika e Privatësisë u përditësua më datë 24 dhjetor 2021

Mbrojtja e te dhënave personale

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale bëhet sipas Ligjit në fuqi Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (i ndryshuar) dhe aktet nënligjore në plotësim ligjit. Faqja online e aksesuar nga ju www.drejtesisociale.al, është faqja zyrtare online e organizatës “Drejtësi Sociale”. Në këtë faqe përdoruesit mund të hasen në forma apo formularë të ndryshëm kontakti. Në fusha të ndryshme të këtyre formave apo formularëve lind nevoja për të vendosur të dhëna personale.

Organizata “Drejtësi Sociale” siguron çdo përdorues se të dhënat janë të sigurta në bazë të gjithë kuadrove ligjore në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi të lidhur me të dhënat e përdoruesve, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe aktet nënligjore në zbatim. Gjithashtu përdoruesi pohon vërtetësine dhe saktësinë e të gjithë të dhënave të plotësuara prej tij në format apo formularët e ndryshëm.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Çdo e dhënë e juaja personale e vendosur në format e kontaktit në faqen e internetit www.drejtesisociale.al është e mbrojtur. Ato mund të përdoren nga organizata, vetëm në rastet kur është e domosdoshme (kur nevojitet kontakt me email ose telefon). Ne mund të përdorim të dhënat tuaja, ato që ju keni dhënë akses për telefonata ose email promovues të ofertave rreth shërbimeve ose aktiviteteve që ne ofrojmë, kur më parë jeni dakordësuar me përdorimin e tyre.

Të dhënat log

Si shumë faqe, ne mbledhim informacione që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni faqen tonë (“Të dhënat e log”). Këto të dhëna Log mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Internetit të kompjuterit tuaj (Adresa “IP”), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e sajtit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe dhe statistika të tjera. Për më tepër, ne mund të përdorim shërbime të palëve të treta (psh Google Analytics) që mbledhin, monitorojnë dhe analizojnë këtë informacion.

Cookies

Cookies janë skedarë me sasi të vogël të të dhënave, të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe në internet dhe ruhen në hard diskun e kompjuterit tuaj. Si shumë faqe, ne përdorim “cookie” për të mbledhur informacion. Ju mund ta udhëzoni shfletuesin tuaj që të refuzojë të gjitha cookies ose për të treguar kur një cookie po dërgohet. Sidoqoftë, nëse nuk pranoni cookie, ju mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa pjesë të faqes sonë.

Të drejtat tuaja, ruajtja dhe fshirja e të dhënave

E drejta e aksesit nëse jeni të shqetësuar ose keni ndonjë pyetje në lidhje me të dhënat tuaja personale, ju keni të drejtë dhe ju mundësohet në çdo moment  hyrje në të dhënat personale, të cilat ne i mbajmë ose i përpunojmë për ju.  Ne mund të ruajmë informacionin në lidhje me ju dhe përdorimin tuaj të shërbimeve, përfshirë të dhënat personale, për aq kohë sa është e nevojshme për t’ju siguruar shërbimet dhe përdorimet e përshkruara në këtë Politikë të Privatësisë.

Ndryshimet në politikën e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë është efektive që nga data 24/12/2021 dhe do të mbetet në fuqi, përveç sa i përket ndonjë ndryshimi në dispozitat e saj në të ardhmen, të cilat do të hyjnë në fuqi menjëherë pasi të postohen në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të azhornuar ose ndryshuar Politikën tonë të Privatësisë në çdo kohë dhe ju duhet ta kontrolloni këtë. Politika e Privatësisë mund të ndryshohet në mënyrë periodike. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i shërbimit pasi të postojmë ndonjë modifikim në Politikat e privatësisë në këtë faqe do të konsiderohet se ju keni dhënë pëlqimin për të respektuar dhe për t’u lidhur me politikën e modifikuar të privatësisë.

Kontakt

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Politikën e Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në adresën tonë zyrtare info@drejtesisociale.al

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania