Veprimtaria e organizatës

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

 E fokusuar për ofrimin e shërbimeve ndaj grupeve rome- egjiptianepersonave me aftësi ndryshebanorëve të lokaliteteve periferiketë rinjëvefëmijëve dhe emigrantëve.

Shërbime Advokimi ligjor falas

Shërbime Advokimi ligjor falas për problematike të ndryshme dhe mbrojtje të të drejtave

Mbrojtja & Respektimi i të drejtave

Mbrojtja & Respektimi i të drejtave, veçanësisht e fokusuar në grupet rome- egjiptiane

Konsulencë & Këshillim ligjor falas

Konsulencë & Këshillim ligjor falas për aplikime dhe plotësime dokumentacionesh

Organizim aktivitetesh dhe takimesh

Organizim aktivitetesh dhe takimesh me tematika të ndryshme në qytete të ndryshme

Aktivitete & Veprimtari të ndryshme

Një hapësirë e dedikuar publikimit dhe pasqyrimit të të gjitha aktiviteteve, daljeve në media, njoftimeve dhe artikujve të ndryshëm në lidhje me veprimtarinë e organizatës “Drejtësi Sociale”

Na kontaktoni

Për informacione të mëtejshme rreth organizatës ose për ndihmë ligjore për problematikat të ndryshme

Pyet avokatin Online

Mund të drejtoni pyetje për informim ose këshillim online për çdo problematikë ligjore...
Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania