Organizata
Drejtësi Sociale

Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriun në Shqipëri

Advokim
ligjor falas

Shërbime Advokimi ligjor falas për problematika të ndryshme dhe mbrojtje të të drejtave dhe lirive themelore të individëve

Organizime
dhe takime

Organizime aktivitetesh me tematika të ndryshme me qëllim kryesor impaktin pozitiv tek mbrojtja e të drejtave

Organizata
Drejtësi Sociale

Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriun në Shqipëri

Advokim
ligjor falas

Shërbime Advokimi ligjor falas për problematika të ndryshme dhe mbrojtje të të drejtave dhe lirive themelore të individëve

Organizime
dhe takime

Organizime aktivitetesh me tematika të ndryshme me qëllim kryesor impaktin pozitiv tek mbrojtja e të drejtave

Rreth nesh

Organizata Jo- Fitimprurëse “Drejtësi Sociale" është themeluar më...

Çfarë ofrojmë

Në fokus kryesor ka advokimin, mbrojtjen, respektimin e të drejtave dhe lirive...

Aktivitetet

Aktivitete të ndryshme me tematike dhe problematika në qytete të ndryshme...

Pyet Avokatin

Informim dhe këshillim ligjor falas për çdo problematikë ligjore...

Aktivitetet e fundit

Një hapësirë e dedikuar publikimit dhe pasqyrimit të të të gjitha aktiviteteve të ndryshme organizuar nga organizata “Drejtësi Sociale” ose në kuadrin e pjesmarrjes

sliderrrethnesh-01
sliderrrethnesh-02
sliderrrethnesh-03

Rreth NeshOrganizata "Drejtësi Sociale"

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriun në Shqipëri.

Më së shumti e fokusuar në grupet rome- egjiptiane, personat me aftësi ndryshe, banorët e lokaliteteve periferike, të rinjtë, fëmijët dhe emigrantët.

Drejtuesit edhe stafi i organizatës “Drejtësi Sociale” janë me eksperiencë, profesionalë dhe të përkushtuar për të ndihmuar maksimalisht në zgjidhen e problematikave të ndryshme.

Çdo individ pjesë e stafit tonë, ka një ekperiencë disa vjeçare në ofrimin e ndihmës ligjore parësore dhe dytësore në qytetet Tiranë, Fier, Berat, Korcë dhe Elbasan, nëpërmjet projektit operacional të Fondacionit Shoqëria Hapur për Shqipërinë.

Përveç aktiviteteve të ndryshme dhe në qytete e zona të ndryshme, organizata ofron konsulencë, ndihmë parësore dhe dytësore juridike, nga ku, mbështetjen ligjore e përdor si mjet për organizimin komunitar.

Keni nevojë për informim ose këshillim

Nëse keni nevojë për informim ose këshillim ligjor për një problematikë të caktuar, mos hezitoni të na kontaktoni nëpërmjet formave të mëposhtme të kontaktit, ose të shkruani pyetjen tuaj online në seksionin online dedikuar kësaj rubrike

Veprimtaria e organizatës

Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri. Më së shumti e fokusuar në grupet rome- egjiptiane, persona me aftësi ndryshe, banorët e lokaliteteve periferike, të rinjtë, fëmijët dhe emigrantët

Shërbime Advokimi ligjor falas

Shërbime Advokimi ligjor falas për problematike të ndryshme dhe mbrojtje të të drejtave

Mbrojtja & Respektimi i të drejtave

Mbrojtja & Respektimi i të drejtave, veçanësisht e fokusuar në grupet rome- egjiptiane

Konsulencë & Këshillim ligjor falas

Konsulencë & Këshillim ligjor falas për aplikime dhe plotësime dokumentacionesh

Organizim aktivitetesh dhe takimesh

Organizim aktivitetesh dhe takimesh me tematika të ndryshme në qytete të ndryshme

Artikuj & Daljet në media

Një hapësirë e dedikuar publikimit dhe pasqyrimit të të gjitha daljeve në media, njoftimeve dhe artikujve të ndryshëm në lidhje me veprimtarinë e organizatës “Drejtësi Sociale”

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania