Zgjidhje martese

26 Shtator, 20230
Ligjërisht, procesi i divorcit duhet të jetë proces i lehtë dhe i shpejtë, por për shkak të ngarkesës së gjyqtarëve, na është dashur një vit e më shumë për procese të tjera gjyqësore për zgjidhje martese.
👨‍⚖️Ditën e sotme, u ndjemë të lumtur që gjyqtari dha vendim për të zgjidhur martesën për zonjën që ne mbështetëm, në një periudhë të arsyeshme edhe pse gjykimi ishte në mungesë të palës së paditur. Kjo, ndoshta ndodhi pasi gjyqtari mori parasysh problemet e saj në familje dhe faktin që zonja është shtatzënë.
Në vazhdim do jemi në ndihmë të zonjës edhe për regjistrimin e fëmijës. 👶
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine” Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine
**********************************
Legally, the divorce process should be an easy and quick process, but due to the workload of the judges, it has taken us 1 year or more for other court processes for divorce. Today, we felt happy that the judge gave a decision to dissolve the marriage for the lady we supported, in a reasonable period even though the trial was in the absence of the defendant. This probably happened after the judge took into account her family problems and the fact that the lady is pregnant.
In the future, we will also help the lady with the registration of the child.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania