Termat & Kushtet

Rregullat e mëposhtme përcaktojnë mënyrën e organizimit dhe funksionimit të seksionit “Pyet Juristin” në faqen e organizatës “Drejtësi Sociale”. Juristët dhe përdoruesit e platformës, duke ndërvepruar me pyetje dhe përgjigje, vlerësohet që automatikisht i kanë pranuar këto rregulla. Termat & Kushtet mund të ndryshojnë këto rregulla në mënyrë të njëanëshme në çdo kohë.

Rubrika Pyet Juristin

Është një mini-platformë, brenda faqes së organizatës “Drejtësi Sociale”.  e cila bën të mundur komunikimin ndërmjet juristëve dhe qytetarëve ose organizatave jo fitimprurëse. Nuk është një zyrë avokatie apo një zyrë këshillimi private. Keshillimi ligjor i ofruar nepermjet kesaj platforme nuk perben “ndihme juridike paresore” ne kuptim te ligjit nr. 111/2017, “Per ndihmen juridike te garantuar nga shteti.

Na kontaktoni

Për informacione të mëtejshme rreth organizatës ose për ndihmë ligjore për problematikat të ndryshme

Pyet Juristin Online

Mund të drejtoni pyetje për informim ose këshillim online për çdo problematikë ligjore...
Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania