Takime të paraligjorëve të Drejtësi Sociale me familjet e varfëra egjiptiane dhe rome që i është ndërprerë furnizimi me ujë të pijshëm për shkak të debisë.

15 Shtator, 20220
Takime të paraligjorëve të Drejtësi Sociale me familjet e varfëra egjiptiane dhe rome që i është ndërprerë furnizimi me ujë të pijshëm për shkak të debisë.
Ndërprerja e ujit të pijshëm është një shkelje e të drejtave bazike për këto familje. Shteti duhet ti garantojë furnizimin me ujë të pijshëm familjeve të varfëra që trajtohen me ndihmë ekonomike.
Drejtësi Sociale do të advokojë për të nxitur që familjeve në nevojë tu jepet suplement tek ndihma ekonomike për garantimin bazik të furnizimit me ujë të pijshëm.
Mungesa e furnizimit me ujë dhe energji i kthen këto familje të jetojnë si në mesjetë.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania