Takime nga ana e paraligjorëve me drejtorat e shkollave 9- vjeçare, të cilët frekuentohen nga nxënësit egjiptian dhe rom.

22 Gusht, 20220
Paraligjorët e Drejtësi Sociale në qytetet Korçë, Lezhë, Durrës, Fier, zhvilluan ditën e sotme takime me drejtorat e shkollave 9- vjeçare, të cilët frekuentohen nga nxënësit egjiptian dhe rom. Qëllimi takimit ishte marrja informacionit për numrin e nxënësve egjiptian dhe rom që mbaruan klasën e 9, dhe kontaktimi i tyre për ti nxitur të vazhdojnë arsimin e mesëm profesionalë.
Gjithashtu, paraligjorët kontaktuan dhe Drejtorët e Zyrave të Punës për ti informuar mbi procesin e ndërmarrë.
Në ditët në vazhdim do të veprohet dhe në qytetet Berat, Kavajë, Devoll, Vlorë.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania