Takime në terren për identifikim rastesh në Gramsh

20 Qershor, 20230

🤝🏽Në terren në qytetin e Gramshit, për të informuar qytetarët mbi Drejtësi Sociale dhe ndihmën ligjore që ne mund t’ju ofrojmë. Paraligjorja jonë në këtë qytet ka ndërrmarrë një vizitë në komunitet, për t’i informuar ata për punën e deritanishme dhe si mundemi t’i ndihmojmë në të ardhmen.
🤝🏽Drejtësi Sociale prej fundvitit 2021 ofron ndihmë ligjore falas për komunitetin rom dhe egjiptian, shtresat në nevojë që trajtohen ose jo me ndihmë ekonomike dhe grupe të tjera vulnerabël që nuk kanë mundësi për të kontraktuar një avokat. Veç kësaj, ne ofrojmë dhe këshillim ligjor dhe ndjekje të çështjeve më të vogla, që kanë të bëjnë me procedura ndërinstitucionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania