Takime në terren me punonjës të sektorit të pastrimit

11 Prill, 20230

Dita e sotme në terren ishte sërish në takime me punonjës të sektorit të pastrimit në Tiranë, me të cilët diskutuam problemet që kanë hasur ata gjatë punësimit ndër vite. Pjesa më e madhe prej tyre që njohëm, kishin disa vite të angazhuar në pastrim dhe me eksperiencë pune në disa prej kompanive private që operojnë në treg. Mbledhja e të dhënave do jetë me rëndësi për të formësuar një ide më të qartë mbi kushtet e punës së këtyre punonjësve dhe trajtimit të tyre në punë, për të evidentuar diskriminimet e mundshme.

Ky aktivitet zhvillohet në bazë të projektit në bashkëpunim me Olof Palme International Center – Albania Programme

See

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania