TAKIME NË GRAMSH PËR VITIN E RI SHKOLLOR

6 Shtator, 20230
Takimet në terren 🗺️ janë mënyra më e mirë për të identifikuar rastet! Paraligjorja jonë në qytetin e Gramshit realizoi javën e shkuar një varg takimesh derë më derë 🚪 për për t’i informuar personat e komunitetit e më gjerë që përfshihen në VKM Nr. 666 për përfitimin e librave falas si dhe bursa në rastet e ndjekjes së shkollave profesionale.
🛈 VKM Nr.666 ka një ndikim pozitiv për familjet që prek por është i nevojshëm informimi i familjeve që të vihet në praktikë.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).” UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
***********************************************************
📌 IN THE CITY OF GRAMSHI FOR THE REALIZATION OF A MEETING WITH CITIZENS FOR THE NEW SCHOOL YEAR
Field meetings 🗺️ are the best way to identify cases! Last week, our paralegal in the city of Gramsci held a series of door-to-door meetings 🚪 to inform the people of the community who benefit from VKM No. 666 for the benefit of free books as well as scholarships in cases of attending professional schools.
🛈 VKM No. 666 has a positive impact on the families it affects, but it is necessary to inform the families to put it into practice.
The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC).
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania