Takime me familjet rome në Drizë, Fier

25 Shkurt, 20220

Në kuadër të projektit “Advokimi ligjor një mjet për organizimin komunitar”, financuar nga Leviz Albania, “Drejtësi Sociale” dhe “Së bashku për integrimin e romëve” zhvilluan trajnimin e grupit advokues, por jo vetëm, mbi mënyrat e advokimit. Gjatë takimit u diskutua mbi problematikat që kanë banorët e zonës së Drizës, si dhe mundësitë për ti zgjidhur. Më pas diskutimi u fokusua tek përzgjedhja e grupit advokues dhe hapave që do të ndërmerren për kryerjen e investimeve në kanalizimet e ujrave të zeza, si dhe shtrimin e rrugëve në zonën e Drizës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania