Takim te ish-parku

26 Tetor, 20230
Jemi në përpjekje për të organizuar një takim më të gjerë të punëtorëve të pastrimit, për të bërë të mundur njohjen e tyre pavarësisht se në cilën kompani punojnë. Njohja është hapi i parë për të arritur disa të drejta të munguara në punë.
1️⃣Për këtë arsye, vendosëm që të shkonim në një zonë pak më të largët për të biseduar me punëtorët, në zonën e ish-parkut në Tiranë. Pavarësisht stepjes për të folur, shfaqën të njëjtat problematika të mungesës së ditës së pushimit, raporteve mjekësore dhe pushimeve sipas Kodit të Punës.
⚖️Problem është dhe mosnjohja me të drejtat dhe detyrimet në punë në bazë të kontratës së tyre të punës, pasi nuk disponojnë një kopje.
************************************************************
We are trying to organize a wider meeting of cleaning workers, to make it possible to recognize them regardless of which company they work for. Recognition is the first step to achieving some missing rights at work.
For this reason, we decided to go to a slightly more remote area to talk to the workers. During a meeting in the area of the former park in Tirana, despite being unable to speak, they presented the same problems of the lack of the right to a day off, medical reports and vacations according to the Labor Code.
The problem is also the lack of familiarity with the rights at work based on their employment contract, since they do not have a copy.
Project in collaboration with Olof Palme International Center – Albania Program Olof Palme International Center – Albania Program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania