Takim për ndryshimin e rregullores për kontratat e reja të energjisë elektrike

23 Mars, 20220
Nisur nga kërkesa jonë për ndryshimin e rregullores për kontratat e reja me OSHE, për ti ardhur në ndihmë familjeve në nevojë ta shlyejnë tarifën me këste, ERE zhvilloi seancë dëgjimore, ku morën pjesë Sekretari Përgjithshëm i ERE-së, Shefja e Departamentit të Mbrojtjes së Konsumatorit, Përformancës dhe Standardeve në ERE, si dhe përfaqësues të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, dhe organizata Drejtësi Sociale.
Gjatë seancës përfaqësuesja e ERE-s shprehu mbështetjen e institucionit për të nxitur ndryshime të ligjit “Për sektorin energjisë elektrike”, me qëllim lehtësimin e proçedurave për familjet e varfëra që duan të lidhin një kontratë të re për furnizimin me energji.
Në vazhdim organizata Drejtësi Sociale do të ndjeki hapat e mëtejshme.
“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania