Takim në Lezhë me Ministrinë e Drejtësisë, testi i ADN-së i përjashtuar nga pagesa si problem për familjet në nevojë

23 Dhjetor, 20220

Mospërfshirja e testit të ADN-së në listën e shpenzimeve gjyqësore që përjashtohen nga pagesa tek ligji “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, ishte shqetësimi kryesor i paraligjorit të Drejtësi Sociale në takimin e zhvilluar nga Ministria e Drejtësisë në qytetin e Lezhës.
Ky shqetësim vjen nga rastet që jemi duke ndjekur në gjykatë. Familjet e varfëra e kanë të pamundur financiarisht të mbulojnë këtë shpenzim. Këtë shqetesim e kemi paraqitur edhe në raportin e përgatitur për ECRI-n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania