Takim në Kavajë me banorë dhe Bashkinë

5 Tetor, 20230
Zhvilluam takim me banorët e zonës së “Thertores” në qytetin e Kavajës, për të diskutuar mbi problematikat dhe mbështetjen që ne mund t’i ofrojmë.
●Dëmshpërblimi si pasojë e përmbytjeve të ndodhura në muajin Prill;
●Kryerja e pastrimit të përroit dhe ngritja e një muri mbrojtës për të shmangur përmbytjet;
●Ndriçimi i rrugës;
●Legalizimi i objekteve të ndërtuara pa leje;
ishin disa nga hallet që biseduam bashkarisht.
➡️ Menjëherë pas takimit bashkë me dy përfaqësueset e caktuara nga banorët, zhvilluam takim me përfaqësues të bashkisë Kavajë.
Nga takimi arritëm të caktonim disa veprime konkrete për zgjidhjen e problemeve.
●Në mbledhjen e rradhës do të futet në rend dite miratimi listës për të përfituar dëmshpërblim si pasojë e dëmtimeve materiale nga përmbytja;
●Do përgatitet një plan pune për pastrimin e përroit;
●Do ngrihet grup pune nga bashkia për hartimin e një projekti për aplikimin tek fondet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).” UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
************************************************
We held a meeting with the residents of the “Slaughterhouse” area in the city of Kavaja, to discuss the problems and the support we can offer.
●Compensation as a result of the floods that occurred in April; ●Cleaning the stream and erecting a protective wall to avoid flooding;
●Street lighting;
● Legalization of buildings built without permission; were some of the problems we discussed together. Immediately after the meeting together with the two representatives appointed by the residents, we held a meeting with representatives of the municipality of Kavajë. From the meeting, we managed to set some concrete actions to solve the problems.
●At the next meeting, the approval of the list to receive compensation as a result of material damage from the flood will be included in the agenda; ●A work plan will be prepared for cleaning the stream;
● A working group will be established by the municipality to draft a project for the application to the funds of the Ministry of Finance and Economy.
The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC). UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation #gramsh #Ndihmë #paralegal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania