TAKIM ME PUNONJËSIT E PASTRIMIT NË ZONËN E ASTIRIT

2 Nëntor, 20230
Ishim dje në zonën e Astirit për të diskutuar me punëtorë të pastrimit rreth një mundësie për t’u takuar bashkarisht me punëtorë të një zone tjetër, për të mundësuar krijimin e një kërkese nga kompanive të pastrimit në lidhje me disa të drejta të munguara në punë, si:
– Dita e pushimit në javë (të paktën një)
– Njohja e raportit mjekësor
– Pajisja me mjete të përshtatshme pune etj.
Grupi i punëtorëve në zonën e ish-parkut janë organizuar më parë dhe kanë arritur që të negociojnë pagën minimale me kompanitë ku janë punësuar.
Projekt në bashkëpunim me Olof Palmes Internationella Center
***************************************************************************************
MEETING IN THE AREA OF THE FORMER PARK
We are on the ground to discuss with cleaning workers about an opportunity to meet together with workers from another area, to enable the creation of a demand from the cleaning companies regarding some missing rights at work, such as:
– Day off per week (at least one)
– Knowing the medical report
– Equipment with appropriate work tools, etc.
The group of workers in the area of the former park have organized before and managed to negotiate the minimum wage with the companies where they are employed.
Project in collaboration with the Olof Palmes International Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania