Takim me drejtorin e OSHEE-së për mosndërprerjen me energji të disa familjeve në nevojë

6 Mars, 20230

Pasi identifikuam problemin e disa familjeve në qytetin e Beratit në lidhje me ndërprerjen e energjisë elektrike për shkak të debisë, kontaktuam me drejtorin e OSHEE-së për t’ju ofruar rilidhjen e akt-marrëveshjeve familjeve. Sipas tij ERE nuk ka miratuar akoma modelet për lidhjen e akt-marrëveshjeve, dhe si pasojë familjet nuk mund të lidhin akt-marrëveshje, por tregoi vullnet pozitiv për mos ndërprerjen e energjisë një prej familjeve debitore, e cila ka një fëmijë të sëmurë që furnizohet aparat oksigjeni. Në vazhdim do të interesohemi pranë ERE-së për të nxitur miratimin e modelit të akt-marrëveshjeve për vitin 2023.

Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat” si pjese e “Fuqizimi i sistemeve kombëtare dhe lokale për të mbështetur integrimin efektiv socio-ekonomik të të rikthyerve në Ballkanin Perëndimor”, Financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga United Nations Development Programme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania