TAKIM ME AVOKATIN NË GRAMSH

7 Shtator, 20230
Paraligjori gjen rastet, 💼avokati dhe juristi konsultohen nga afër për t’u dhënë zgjidhje
Nga takimi në grup me rastet e identifikuara nga paraligjorja në Gramsh për vërtetimet si anëtarë komuniteti, dolën problematika të tjera. Individët e kanë të vështirë të kontaktojnë me avokatë dhe juristë sepse ju kërkohen shuma të mëdha për t’i ndjekur problemet e tyre në gjykatë, kurse këshillimi ligjor⚖️ pothuaj mungon.
Qytetarët, në takimin e bërë nga avokati i Drejtësi Sociale, kërkuan informacion mbi problemet e tyre ligjore, përfshirë 🏚️legalizimin e banesës, 🧒🏽bulizmin dhe diskriminimin në shkollë, 🔑çështje penale, etj. Morëm shënim rastet ku është e mundur ndërhyrja dhe ndihma jonë, si dhe ☑️shpërndamë vërtetimet për të mundësuar përfitimin e bursave shkollore për këta nxënës anëtarë të komunitetit.
📍Ju njoftojmë se vazhdon shpërndarja e vërtetimeve për ata persona që kanë nevojë për regjistrimin në shkolla.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).”
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
***********************************************************
📍The paralegal finds the cases, 💼the lawyer and the lawyer consult closely to give them direction
From the group meeting with the cases identified by the paralegal in Gramsh for certification as community members, other problems emerged. Individuals find it difficult to contact lawyers and lawyers because large sums of money are required to pursue their problems in court, while legal advice⚖️ is almost absent.
Citizens, in the meeting held by the Social Justice lawyer, asked for information on their legal problems, including 🏚️legalization of housing, 🧒🏽bullying and discrimination at school, 🔑criminal cases, etc. We took note of the cases where our intervention and help is possible, as well as ☑️we distributed certificates to enable the benefit of school scholarships for these students who are members of the community.
📍We inform you that the distribution of certificates continues for those people who need registration in schools.
The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC).
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania