HomeTag

#water

Bashkia Durrës, A.Xh kërkoi ndihmën e paraligjorit pasi i kishte ardhur një shkresë nga UK-Durrës për shlyerjen e debisë por zonja e ka të pamundur të shlyejë debinë me këstet e përcaktuara, pasi të ardhurat mujore të familjes saj janë vetëm 15.000 lek.

Pothuajse të gjithë Sh.a e Ujësjellësave dhe Kanalizimeve në vend, kanë filluar të mbledhin debitë nga familjet e varfëra nëpërmjet përmbaruesve privatë. I tillë ishte dhe rasti i zonjës A.Xh, e cila kërkoi ndihmën e paraligjorit të Drejtësi Sociale në qytetin e Durrësit. Zonjës i kishte ardhur një shkresë nga UK-Durrës për shlyerjen e debisë....

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania