HomeTag

#socialjustice

Shembet shtëpia me dokumenta të rregullta e familjes rome nga një kompani ndërtimi në mënyrë të paligjshme.

Shembet shtëpia me dokumenta të rregullta e familjes rome nga një kompani ndërtimi në mënyrë të paligjshme. Shpesh familjet egjiptiane dhe rome ndihen të pafuqishëm për të reaguar ndaj veprimeve të paligjshme. Ndaj, mbështetëm znj. F.SH në hartimin e padisë me objekt dëmshpërblimi, si dhe do ta përfaqësojmë gjatë procesit gjyqësor. Kjo, me qëllim për...

Pas vendimit të Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ku konstatoi diskriminimin e z. A.R nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, Bashkia Tiranë, i’u drejtuam Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë me padi për dëmshpërblim.

Pas vendimit të Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, ku konstatoi diskriminimin e z. A.R nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, Bashkia Tiranë, i’u drejtuam Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë me padi për dëmshpërblim. Synojmë që rasti të kthehet precedent që institucionet shtetërore të nos mendojnë se e kanë...

Kontaktuam me përfaqësues të FSHU-së, të cilët u shprehën të gatshëm për te përfshirë dhe faturat e 2021-2022 tek debia që do shlyhet me këste per te lidhur akt-marrëveshje,

Nisur nga problematikat e identifikuara nga paraligjorët e Drejtësi Sociale në qytetet Tiranë, Durrës, Fier, Korcë, në lidhje me ndërprerjen e furnizimit me energji elektrike për shkak të debisë. Familjet e varfëra e kanë të pamundur të lidhin akt-marrëveshje për shlyerjen e debisë me këste pasi është kusht që duhet të shlyejnë paraprakisht në mënyrë...

Takime në terren në zonën e Nishtullës, si dhe Kthesa e Ariut me paraligjorin në qytetin e Durrësit.

Bashkë me paraligjorin në qytetin e Durrësit, zhvilluam takime në terren në zonën e Nishtullës, si dhe Kthesa e Ariut. Privatizimi banesave, mungesa e furnizimit me ujë të pijshëm, vonesa në vlerësimin nga Kempi Epror i ankimimit të vendimit për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar, ishin disa nga problematikat kryesore të familjeve rome...

Bashkia Berat, paraligjoria ka identifikuar familje të rikthyera, por jo vetëm, të cilave për shkak të debisë së akumuluar OSHEE i është ndërprerë furnizimi me energji elektrike dhe nuk mund të lidhin akt-marrëveshje.

Paraligjoria e Drejtësi Sociale në qytetin e Beratit ka identifikuar familje të rikthyera, por jo vetëm, të cilave për shkak të debisë së akumuluar OSHEE i është ndërprerë furnizimi me energji elektrike dhe nuk mund të lidhin akt-marrëveshje për shlyerjen me këste pasi duhet të paguajnë në mënyrë të menjëhershne faturat debitore të vitit 2021-2022....

Sëbashku me paraligjorin e Drejtësi Sociale, dhe përfaqësuesen e Zyrës Rajonale të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në qytetin e Korçës, zhvilluam takime me familjet rome dhe egjiptiane në zonën e ish-Gjeologjikut, dhe në zonën e “Fajancës”.

Sëbashku me paraligjorin e Drejtësi Sociale, dhe përfaqësuesen e Zyrës Rajonale të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në qytetin e Korçës, zhvilluam takime me familjet rome dhe egjiptiane në zonën e ish-Gjeologjikut, dhe në zonën e “Fajancës”. Gjatë takimeve identifikuam raste që do të ndiqen në vazhdim nga ana jonë për ti zgjidhur. “Kjo ndihmë...

Takime të paraligjorëve të Drejtësi Sociale me familjet e varfëra egjiptiane dhe rome që i është ndërprerë furnizimi me ujë të pijshëm për shkak të debisë.

Takime të paraligjorëve të Drejtësi Sociale me familjet e varfëra egjiptiane dhe rome që i është ndërprerë furnizimi me ujë të pijshëm për shkak të debisë. Ndërprerja e ujit të pijshëm është një shkelje e të drejtave bazike për këto familje. Shteti duhet ti garantojë furnizimin me ujë të pijshëm familjeve të varfëra që trajtohen...

Pasi komunikuam me juristen e ISSH-së, iu drejtuam me shkrese për të marrë informacion për problemin e zonjës e cila nuk përfiton shtesën e plotë të përcaktuar me ligjin nr 29/2019, për punonjësit me statusin e metalurgut.

Para disa muajsh, zonja u mbështet nga ana jonë për përfitimin e rimbursimit të energjisë elektrike. Ditën e sotme zonja solli pranë zyrave tona dhe shoqen, e cila kishte nevojë për ndihmë ligjore. Sipas zonjës, ajo nuk përfiton shtesën e plotë të përcaktuar me ligjin nr 29/2019, për punonjësit me statusin e metalurgut. Pasi komunikuam...

Mbështetje ligjore nga paraligjoria Tiranës për dy zonja në lidhje me problemin ligjor dhe procedurën.

Pranë zyrave të Drejtësi Sociale u paraqitën dy zonja të cilat kishin nevojë për mbështetje ligjore. Njëra nga zonjat do të mbështetet nga paraligjoria Tiranës, për të kryer regjistrimin e fëmijës së lindur në Kosovë. Ndërsa zonjës tjetër iu shpjegua në mënyrë të qartë situata dhe procedura në lidhje me problemin ligjor. “Kjo ndihmë ofrohet...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania