HomeTag

#returnees

Bashkia Berat, paraligjoria ka identifikuar familje të rikthyera, por jo vetëm, të cilave për shkak të debisë së akumuluar OSHEE i është ndërprerë furnizimi me energji elektrike dhe nuk mund të lidhin akt-marrëveshje.

Paraligjoria e Drejtësi Sociale në qytetin e Beratit ka identifikuar familje të rikthyera, por jo vetëm, të cilave për shkak të debisë së akumuluar OSHEE i është ndërprerë furnizimi me energji elektrike dhe nuk mund të lidhin akt-marrëveshje për shlyerjen me këste pasi duhet të paguajnë në mënyrë të menjëhershne faturat debitore të vitit 2021-2022....

Bashkia Devoll, kontaktuam me përfaqësues të zyrës së Shërbimeve Publike dhe Gjendjes Civile për të siguruar prova për procesin gjyqësor.

Ekziston e regjistruar ne gjendjen civile edhe pse ka ndërruar jetë 32 vite më parë. Bashkë me paraligjorin e Drejtësi Sociale në qytetin e Devollit kontaktuam me përfaqësues të zyrës së Shërbimeve Publike dhe Gjendjes Civile për të siguruar prova për procesin gjyqësor. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të rikthyerve rom...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania