HomeTag

Regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe në kopësht

Pas kthimit në familje, vajzat regjistrohen në shkollë

Dy vajzat e familjes së I.M. tashmë po ndjekin mësimet në mënyrë të rregullt pranë të njëjtës shkollë me dy motrat e tyre. Pasi asistuam familjen në gjyqin për kthimin e tyre në familje nga shtëpia e fëmijës Zyber Hallulli, dy vajzat e vogla nisën procesin e vaksinimit sipas kalendarit në fuqi dhe më pas...

Informim dhe mbështetje për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe në kopësht

Drejtësi Sociale zhvilloi takime në zonën Sytki Çiço ku banojnë familjet e minoriteteve egjiptian dhe rom, për ti informuar dhe mbështetur për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe në kopësht, si dhe identifikoi raste që kanë nevojë për mbështetje ligjore. “Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania