HomeTag

#pronesia

Bashkia Korçë, paraligjori i Drejtësi Sociale u njoh me rastin e z. V.L, të cilit nuk i pranohet aplikimi për regjistrimin e pasurisë nga ASHK-Korçë, me arsyetimin se prona ka mbivendosje.

Paraligjori i Drejtësi Sociale në qytetin e Korçës, u njoh me rastin e z. V.L, të cilit nuk i pranohet aplikimi për regjistrimin e pasurisë nga ASHK-Korçë, me arsyetimin se prona ka mbivendosje. E mbështetëm z. V.L duke i përgatitur ankim administrativ drejtuar z. Artan Lame sipas ligjit “Për kadastrën”. Tashmë jemi në pritje të...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania