HomeTag

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

Lezhë /Përgatitje për kërkesë-padi

Drejtësi Sociale mbështeti zonjën në qytetin e Lezhës, duke i përgatitur kërkesë-padinë dhe duke përfaqësuar në seancën gjyqësore për kundërshtimin e prezumimit ligjor të atësisë. Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP...

Arsimi profesional/Dhënia e bursave për nxënësit e minoriteteve Egjiptian dhe Rom

Dhënia e bursave për nxënësit e minoriteteve Egjiptian dhe Rom që ndjekin arsimin profesional, është një zhvillim pozitiv dhe ka sjellur rezultate. Por, gjatë takimeve në qytetin e Lezhës disa nxënës të minoritetit Egjiptian, të shkollës së mesme profesionale “Kolin Gjoka”, na shprehën shqetësimin e tyre në lidhje me kalimin e bursave jo sipas afateve...

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi/ Seancë dëgjimore

Organizata Drejtësi Sociale zhvilloi seancën dëgjimore të thirrur nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në lidhje me ankesën e 36 familjeve Egjiptiane në kushte të vështira socio-ekonomike dhe pa energji elektrike kundër bashkisë Kavajë. Në seancë familjet u përfaqësuan nga avokati i Drejtësi Sociale, i cili i qëndroi parashtrimeve në ankesë. Tashmë, jemi në pritje...

Në ndihmë të familjve në nevojë për akses në shërbime publike

Ligji “Për sektorin e energjisë” ia pamundëson rreth 200 familjeve të varfëra shqiptare, të lidhin me OSHE-në kontratë për furnizimin me energji, pasi duhet të parapaguajnë shumën 300.000 mijë lek të vjetra. Enti Rregullator i Energjisë nuk mund ti jap zgjidhje kësaj situate. Ndërkohë, familjet të ardhurat e vetme që kanë është ndihma ekonomike. Në...

Bashkia Kavajë/ 16 familje Egjiptiane në qiell të hapur

Organizata Drejtësi Sociale zhvilloi një takim me 16 familjet egjiptiane në qytetin e Kavajës, të cilët si të pastrehë janë strehuar në vitin 1991 në ish-godinën e oficerave. Sipas akt-ekspertizës së Institutit të Ndërtimit, godina është e pabanueshme për shkak të pasojave të tërmetit të vitit 2019. Bazuar në këtë akt-ekspertize Këshilli Bashkia ka marrë...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania