HomeTag

#pension

Pasi komunikuam me juristen e ISSH-së, iu drejtuam me shkrese për të marrë informacion për problemin e zonjës e cila nuk përfiton shtesën e plotë të përcaktuar me ligjin nr 29/2019, për punonjësit me statusin e metalurgut.

Para disa muajsh, zonja u mbështet nga ana jonë për përfitimin e rimbursimit të energjisë elektrike. Ditën e sotme zonja solli pranë zyrave tona dhe shoqen, e cila kishte nevojë për ndihmë ligjore. Sipas zonjës, ajo nuk përfiton shtesën e plotë të përcaktuar me ligjin nr 29/2019, për punonjësit me statusin e metalurgut. Pasi komunikuam...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania