HomeTag

pension pleqerie

Asistimi i dy qytetarëve për të marrë pensionin e pleqërisë

Kemi asistuar prej muajsh dy qytetarë, që ata të marrin pensionin e tyre në vlerën sipas përcaktimeve ligjore. Pas përgjigjeve nga Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, kemi ankimuar vendimet përkatëse. Mbetemi në pritje të pranimit të ankimimeve të bëra. “Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom...

Te Barometri në Euronews për pleqërimin në Shqipëri

Ishim të ftuar në emisionin Barometri për të folur për temën e pleqërimit me dinjitet. Avokati Serjani theksoi se, mosha e tretë ka punuar një jetë dhe marrin sot një pension që nuk plotëson as nevojat bazike. “Nuk e kishin menduar të pleqëronin në këtë mënyrë. Ua kemi marrë dinjitetin.” theksoi ai.

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania