HomeTag

#paralegalservices

Takime në terren në zonën e Nishtullës, si dhe Kthesa e Ariut me paraligjorin në qytetin e Durrësit.

Bashkë me paraligjorin në qytetin e Durrësit, zhvilluam takime në terren në zonën e Nishtullës, si dhe Kthesa e Ariut. Privatizimi banesave, mungesa e furnizimit me ujë të pijshëm, vonesa në vlerësimin nga Kempi Epror i ankimimit të vendimit për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar, ishin disa nga problematikat kryesore të familjeve rome...

Sëbashku me paraligjorin e Drejtësi Sociale, dhe përfaqësuesen e Zyrës Rajonale të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në qytetin e Korçës, zhvilluam takime me familjet rome dhe egjiptiane në zonën e ish-Gjeologjikut, dhe në zonën e “Fajancës”.

Sëbashku me paraligjorin e Drejtësi Sociale, dhe përfaqësuesen e Zyrës Rajonale të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në qytetin e Korçës, zhvilluam takime me familjet rome dhe egjiptiane në zonën e ish-Gjeologjikut, dhe në zonën e “Fajancës”. Gjatë takimeve identifikuam raste që do të ndiqen në vazhdim nga ana jonë për ti zgjidhur. “Kjo ndihmë...

Bashkia Fier, Paraligjori i Drejtësi Sociale ofron ndihmë për të marr vertetime për dy të moshuar që nuk trajtohen me pension pleqërie në shtetin tonë.

Paraligjori i Drejtësi Sociale në qytetin e Fierit duke mbështetur dy te moshuar per te marre  vërtetim që nuk trajtohen me pension pleqërie në shtetin tonë, me qëllim që të përfitojnë pension pleqërie në shtetin Grek, pasi plotësojnë vitet e sigurimit në shtetin Grek. “Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania