HomeTag

#paralegal

Zhvilluam takim në terren me familjet rome në fshatin Drizë, Fier. Gjatë takimit identifikuam disa raste, të cilat do të ndiqen në vazhdim nga ana jonë.

Zhvilluam takim në terren me familjet rome në fshatin Drizë, Fier. Gjatë takimit identifikuam disa raste, të cilat do të ndiqen në vazhdim nga ana jonë. Të lumtur mbi marrëdhënien e krijuar midis paraligjorit të Drejtësi Sociale dhe familjeve rome në këtë zonë. Besueshmëria, aftësitë e mira në trajtimin e çështjeve, si dhe vullneti e...

Trajnim me paraligjorët e Drejtësi Sociale për ofrimin e ndihmës ligjore parësore,  identifikimin e rasteve individuale si dhe ato strategjike.

Trajnim me paraligjorët e Drejtësi Sociale në qytetet Korçë, Fier, Durrës, Tiranë, për ofrimin e ndihmës ligjore parësore në mënyrën më profesionale. Gjithashtu, paraligjorët u trajnuan mbi identifikimin e rasteve individuale dhe ndarjen e tyre sipas fushave specifike, si dhe identifikimin e rasteve strategjike dhe ndjekjen me prioritet të tyre. “Kjo ndihmë ofrohet në kuadër...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania