HomeTag

njohja e viteve të puna

Aplikimi në e-albania për vitet e punës

Kryem sot aplikimin në e-albania për zotërinë që nuk i njiheshin vitet e punës pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. Vitet janë të regjistruara në institucion por të dhënat nuk ishin dërguar asnjëherë tek sigurimet shoqërore. Sot, zotëria ka tërhequr vërtetimin nga Burgu 313 për 10 vite punë e cila shërbeu për të kryer aplikimin....

Pranë Drejtorisë së Burgjeve për njohjen e viteve të punës

Sot jemi pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për çështjen e një qytetari të cilit nuk i njohin vitet e punës pranë këtij institucioni. Rezulton se vitet janë të regjistruara në institucion por të dhënat nuk janë dërguar asnjëherë tek sigurimet shoqërore. Pas takimit, na u garantua se këto të dhëna do dërgohen. Mbesim në...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania