HomeTag

ndihmë ligjore

Pranë Drejtorisë së Burgjeve për njohjen e viteve të punës

Sot jemi pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për çështjen e një qytetari të cilit nuk i njohin vitet e punës pranë këtij institucioni. Rezulton se vitet janë të regjistruara në institucion por të dhënat nuk janë dërguar asnjëherë tek sigurimet shoqërore. Pas takimit, na u garantua se këto të dhëna do dërgohen. Mbesim në...

Pranohet kërkesa në shkallë të parë

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, pranoi kërkesën tonë për rrëzimin e ankimimit të Bashkisë Tiranë ndaj vendimit nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi. KMD kishte konstatuar diskriminim të z. A.R nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, Bashkia Tiranë. Ankimimi i bashkisë në gjykatë u rrëzua sepse provuam që kërkesa...

Mbledhja e dokumentave për divorc për zotërinë nga Lezha

Po ndihmojmë zotërinë që të mbledhë dokumentet e nevojshme për të përfunduar procedurën e divorcit, si dhe për një çështje penale në lidhje me familjen e tij. Paraligjori ynë në Lezhë po e shoqëron në institucione për të tërhequr dokumentat si dhe në seancat gjyqësore. Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë...

Hartimi i kërkesë padisë për divorc për zonjën

Ndihmuam zonjën të hartonte një kërkesë padi për divorc. Martesa e saj ishte e komplikuar dhe ajo nuk kishte njohuri për mënyrën si procedohet kur dëshiron të ndërpresë një lidhje martesore. Si mbaruam përpilimin e kërkesë-padisë, e depozituam së bashku pranë Gjykatës Tiranë. “Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania