HomeTag

ndihma ekonomike

Mungesa e një suplementi financiar specifik për gratë e minoriteteve që trajtohen me ndihmë ekonomike

Gjatë takimit për prezantimin e “Raportit të vlerësimit mbi qasjen dhe përdorimin familjar të transfertave të mbrojtjes sociale”, përfaqësuesi i Drejtësi Sociale solli në vëmëndjen e të pranishmëve problematikën e identifikuar gjatë takimeve të zhvilluara në terren me gratë e minoriteteve, por jo vetëm, në lidhje me mungesën e një suplementi financiar specifik për familjet...

Llakatund- Vlorë/ Identifikimi i nevojave dhe ofrimi i ndihmës ligjore falas

Organizata Drejtësi Sociale zhvilloi një takim me familjet Egjiptiane dhe Rome në Llakatund të Vlorës, ku u informuan mbi ofrimin e ndihmës ligjore parësore dhe dytësore. Gjatë takimit u identifikuan problematika në lidhje me penalizimin nga përfitimi i ndihmës ekonomike, pajisja me çertifikatë pronësie të tokave të përfituara nga ligji 7501, regjistrimi fëmijëve, si dhe...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania