HomeTag

leviz albania

Drizë/Mungesa e kanalizimeve të ujërave të zeza

Në kuadër të projektit “Advokimi ligjor një mjet për organizimin komunitar”, të financuar nga Leviz Albania, bashkë me TIRC “Së bashku për integrimin e romëve”, zhvilluam takimin e grupit advokues dhe përfaqësueses të Zyrës së Projekteve në bashkinë Fier. Grupi advokues informoi përfaqësuesen mbi problematikën e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe shtrimin e rrugëve...

Drizë/ Mungesa hapësirave për varreza

Gjatë takimeve të organizuara për investimin në KUZ, është ngritur si shqetësim dhe mungesa e hapësirave për varreza për banorët e zonës së Drizës. E nisëm me përgatitjen e shkresës për bashkinë Fier për gjetjen e hapësirave të përshtatshme për këta banorë dhe vijuam me firmosjen nga familjet dhe dërgimin e shkresës te institucioni përkatës....

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania