HomeTag

#legalization

Ndihmë për aplikimin për legalizim të shtëpisë

Ndihmuam familjen që të bënin aplikimin për legalizim të shtëpisë së tyre, nëpërmjet portalit e-albania. Nëpërmjet plotësimit të formularit përkatës në portalin e kryefamiljarit, bëhet e mundur aplikimi për legalizim. Do vazhdojmë t’i asistojmë në fazat e tjera të kësaj procedure. “Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të...

Ndihmë për procesin e legalizimit

Para shumë vitesh, disa familje egjiptiane në qytetin e Durrësit kanë vetëdeklaruar objektet e tyre për legalizim. Akoma procesi nuk ka përfunduar për këto familje, pavarësisht shumë viteve në pritje. Zhvilluam takime me banorët për t’i informuar mbi afatet, procedurën dhe mbështetjen që do t’ju ofrojmë për të nxitur përfundimin e procesit të legalizimit. “Kjo...

Aplikim tek e-albania për tu pajisur me vërtetim nëse objekti tij vazhdon të jetë në proces legalizimi.

Z. R.SH është banor në zonën e Laprakës. Para disa ditësh e ndihmuam të aplikonte tek e-albania për tu pajisur me vërtetim nëse objekti tij vazhdon të jetë në proces legalizimi. Pasi kaloi çdo afat për marrjen e vërtetimit, juristia e Drejtësi Sociale komunikoi me përfaqësuesen ASHK-së, dhe i shpjegoi situatën. Përfaqësuesja e ASHK-së u...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania