HomeTag

#HousingRights

Shembet shtëpia me dokumenta të rregullta e familjes rome nga një kompani ndërtimi në mënyrë të paligjshme.

Shembet shtëpia me dokumenta të rregullta e familjes rome nga një kompani ndërtimi në mënyrë të paligjshme. Shpesh familjet egjiptiane dhe rome ndihen të pafuqishëm për të reaguar ndaj veprimeve të paligjshme. Ndaj, mbështetëm znj. F.SH në hartimin e padisë me objekt dëmshpërblimi, si dhe do ta përfaqësojmë gjatë procesit gjyqësor. Kjo, me qëllim për...

Rishikimi i ligjeve në fushat që prekin familjet egjiptiane dhe rome janë proçese të rëndësishme.

Rishikimi i ligjeve në fushat që prekin familjet egjiptiane dhe rome janë proçese të rëndësishme. Tashmë janë duke u rishikuar ligji “Për strehimin social” dhe “Për arsimin parauniversitar”, si organizatë dërguam komentet/sugjerimet tona për ndryshimin e tyre me qëllim përmirësimin e jetës për këto familje. Në vazhdim komentet/sugjerimet tona do ti paraqesim gjate takimeve me...

Aplikim tek e-albania për tu pajisur me vërtetim nëse objekti tij vazhdon të jetë në proces legalizimi.

Z. R.SH është banor në zonën e Laprakës. Para disa ditësh e ndihmuam të aplikonte tek e-albania për tu pajisur me vërtetim nëse objekti tij vazhdon të jetë në proces legalizimi. Pasi kaloi çdo afat për marrjen e vërtetimit, juristia e Drejtësi Sociale komunikoi me përfaqësuesen ASHK-së, dhe i shpjegoi situatën. Përfaqësuesja e ASHK-së u...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania