HomeTag

gramsh

SFIDA E RIINTEGRIMIT E TË RIKTHYERËVE

Në qytetin e Gramshit mbështetëm zonjën D.B, e cila e rikthyer nga azili kërkonte të rikthehej në vendin e punës, si dhe të regjistronte fëmijët në shkollë dhe në çerdhe. Së pari, ju drejtuam përgjegjësit të kompanisë së pastrimit dhe gjelbërimit në Gramsh për të parë mundësinë e kthimit të saj në vendin e punës....

Takime në terren për identifikim rastesh në Gramsh

Në terren në qytetin e Gramshit, për të informuar qytetarët mbi Drejtësi Sociale dhe ndihmën ligjore që ne mund t’ju ofrojmë. Paraligjorja jonë në këtë qytet ka ndërrmarrë një vizitë në komunitet, për t’i informuar ata për punën e deritanishme dhe si mundemi t’i ndihmojmë në të ardhmen. Drejtësi Sociale prej fundvitit 2021 ofron ndihmë...

Katër takime në Gramsh për të ndjekur rastet në terren

Zhvilluam katër takime ditën e djeshme në qytetin e Gramshit, për të biseduar me rastet që paraligjorja jonë ndjek në terren. Problemet e diskutuara ishin mbi procese gjyqësore të qytetarëve, ku avokati dha këshilla përkatëse, një rast për legalizimin e banesës së familjes, si dhe një rast padie për marrje prokure për vajzën të një...

Takimi i parë në zyrën e shërbimit social në Gramsh

Zhvilluam një takim informues në zyrën e shërbimit social dhe koordinatoren për dhunën ndaj grave në bashkinë Gramsh. Folëm mbi ofrimin e ndihmës ligjore nga ana jonë, parësore dhe dytësore për grupet vulnerabël. Morëm mbështetjen e duhur për bashkëpunim në vazhdim. Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri”...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania