HomeTag

furnizim me energji elektrike

Takime në Uznovë për adresimin e mungesës së energjisë elektrike

Disa familje në zonën e Uznovës vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Paraligjorja jonë në Berat po mbledh informacionin e nevojshëm për këta banorë, në mënyrë që të procedohet më pas me veprime konkrete, për gjetjen e një zgjidhjeje. Energjia elektrike është nevojë bazë për jetë normale. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i...

Advokim për ndryshimin e pikës 3, të nenit 28 të ligjit “Për sektorin energjisë elektrike”

Dhjetra familje të varfëra Egjiptiane, Rome, por jo vetëm, diskriminohen nga ligji “Per sektorin e energjise elektrike”, pasi nëse ato duan të lidhin kontratë për furnizimin me energji elektrike, atyre i duhet të parapaguajnë kostot e lidhjes që shkojnë rreth 25.000 lek të reja. Në këtë situatë këto familje jetojnë prej vitesh pa energji elektrike....

Në ndihmë të familjve në nevojë për akses në shërbime publike

Ligji “Për sektorin e energjisë” ia pamundëson rreth 200 familjeve të varfëra shqiptare, të lidhin me OSHE-në kontratë për furnizimin me energji, pasi duhet të parapaguajnë shumën 300.000 mijë lek të vjetra. Enti Rregullator i Energjisë nuk mund ti jap zgjidhje kësaj situate. Ndërkohë, familjet të ardhurat e vetme që kanë është ndihma ekonomike. Në...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania