HomeTag

Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

GJYKATA DETYRON DRSSH-TIRANE TË JAP INFORMACIONIN

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore – Tiranë, nuk vuri në dispozicion informacionin e kërkuar nga z. A.Ç në lidhje me përllogaritjen e pensionit. Edhe pse ndoqëm rrugën e ankimimit administrativ, sërish nuk na u vu informacioni në dispozicion. Në këtë situatë, investuam gjykatën për të detyruar organin publik për të dhënë informacionin e kërkuar. Pas...

Ndihmë për fëmijët që nuk çelin dot testamentin e babait

Babai i ka lënë testament por fëmijët nuk mund ta çelin, pasi noteres që ka përpiluar testamentin i është pezulluar licensa nga Ministria Drejtësisë dhe është urdhëruar t’i kalojë arkivën një noteri tjetër, por ajo nuk e ka zbatuar. Diskutuam me përfaqësuesin e Ministrisë së Drejtësisë sesi do veprohet nga ana tyre për t’i dhënë...

Informim dhe mbështetje për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe në kopësht

Drejtësi Sociale zhvilloi takime në zonën Sytki Çiço ku banojnë familjet e minoriteteve egjiptian dhe rom, për ti informuar dhe mbështetur për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe dhe në kopësht, si dhe identifikoi raste që kanë nevojë për mbështetje ligjore. “Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit...

Mbështetje dhe me përfaqësimin në gjykatë për çbllokim të pagave

Bllokim i pagave në shkelje të ligjit. Ditën e sotme na kontaktoi një çift që i ishin bllokuar pagat nga një institucion financiar. Sipas çiftit kredia ishte shlyer dhe për këtë dispononte dhe faturë, por tek institucioni rezultonin si debitor. Drejtësi Sociale i mbështeti duke i përgatitur ankimin për institucionet përgjegjëse për proçedurat përmbarimore që...

Diskriminim për shkak të etnisë në vendin e punës

Një tjetër vendim pozitiv i Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi , lidhur me ankesën e ndjekur nga avokati i Drejtësi Sociale. “Konstatimin e diskriminimit, të ankuesit A. R, në të drejtën për punësim, për shkak të etnisë, nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçimit Publik, pranë Bashkisë Tiranë”. Tashmë, na pret beteja...

Mbështetje për gruan e diskriminuar

Me problematikën e Irfanes organizata Drejtësi Sociale u njoh në emisionin “Sot” në Euronews Albania. Ajo dhe avokati Drejtësi Sociale ishin ftuar për të diskutuar mbi temën gratë dhe kryerja veprave penale nga ana tyre. Gjatë emisionit i premtova që jemi të gatshëm ta mbështesim për proçesin gjyqësor kundër IMT Durrës. “Kjo ndihmë ofrohet në...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania