HomeTag

familjet egjiptiane Kavaje

Kavajë/ Diskriminim për shkak të “etnisë”, “racës”, “gjendjes ekonomike”

Një tjetër vendim pozitiv nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, pas shqyrtimit të ankesë së depozituar nga organizata Drejtësi Sociale për 36 familjet egjiptiane në qytetin e Kavajës për mos ofrim të energjisë elektrike dhe strehimit nga bashkia Kavajë për shkak të racës, etnisë dhe gjendjes ekonomike. Komisioneri konstatoi: 1.Diskriminim për shkak të “etnisë”, “racës”,...

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi/ Seancë dëgjimore

Organizata Drejtësi Sociale zhvilloi seancën dëgjimore të thirrur nga Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në lidhje me ankesën e 36 familjeve Egjiptiane në kushte të vështira socio-ekonomike dhe pa energji elektrike kundër bashkisë Kavajë. Në seancë familjet u përfaqësuan nga avokati i Drejtësi Sociale, i cili i qëndroi parashtrimeve në ankesë. Tashmë, jemi në pritje...

Kavajë/ Në mbështetje të dy personave me aftësi të kufizuara

Falë bashkëpunimit me Albanian Disability Rights Foundation organizata Drejtësi Sociale mundësoi pajisjen me karrige me rrota për dy persona me aftësi të kufizuar në qytetin e Kavajës. Ofrimi i karrigeve me rrota u krijoi dy presonave akses në shërbime jetike duke lehtësuar integrimin e tyre në komunitet. Kjo ndihmë ofrohet me mbështetjen e projektit “Zgjerimi...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania