HomeTag

##energylight_is_human_rights

OSHE-ja dhe Ujësjellës Kanalizime Librazhd-Prrenjas ndërpret energjinë elektrike dhe furnizimin me ujë të Fatosit dhe ka bërë te pamundur jetesen.n

Llamba që ndriçonte banesën ishte pajisja e vetme që Fatosi konsumonte energji elektrike, por dhe atë nuk ja lejuan. Ja ndërprenë sepse OSHE-ja kishte humbje të mëdha nëpërmjet llambës së tij. Për të mos mjaftuar, Ujësjellës Kanalizime Librazhd-Prrenjas i ndërpret dhe furnizimin me ujë, sepse edhe ajo kishte humbje nga rubineti Fatosit. Ndërkohë, OSHE-ja dhe...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania