HomeTag

energji elektrike

Takime në Uznovë për adresimin e mungesës së energjisë elektrike

Disa familje në zonën e Uznovës vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Paraligjorja jonë në Berat po mbledh informacionin e nevojshëm për këta banorë, në mënyrë që të procedohet më pas me veprime konkrete, për gjetjen e një zgjidhjeje. Energjia elektrike është nevojë bazë për jetë normale. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i...

Takim për ndryshimin e rregullores për kontratat e reja të energjisë elektrike

Nisur nga kërkesa jonë për ndryshimin e rregullores për kontratat e reja me OSHE, për ti ardhur në ndihmë familjeve në nevojë ta shlyejnë tarifën me këste, ERE zhvilloi seancë dëgjimore, ku morën pjesë Sekretari Përgjithshëm i ERE-së, Shefja e Departamentit të Mbrojtjes së Konsumatorit, Përformancës dhe Standardeve në ERE, si dhe përfaqësues të Komisionerit...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania