HomeTag

#Drejtesisociale

“Drejtësi Sociale” dhe TIRC “Së bashku për integrimin e romëve”, ka filluar firmosja e peticionit nga banorët e Drizës drejtuar bashkisë Fier për kryerjen e punimeve për shtrimin e kanalizimeve të ujrave të zeza për gjithë zonën.

Në kuadër të projektit “Advokimi ligjor nje mjet per organizimin komunitar”, financuar nga Leviz Albania, “Drejtësi Sociale” dhe TIRC “Së bashku për integrimin e romëve”, ka filluar firmosja e peticionit nga banorët e Drizës drejtuar bashkisë Fier për kryerjen e punimeve për shtrimin e kanalizimeve të ujrave të zeza për gjithë zonën. Vlen për tu...

Në kuadër të projektit “Advokimi ligjor nje mjet per organizimin komunitar”, financuar nga Leviz Albania, “Drejtësi Sociale” dhe TIRC “Së bashku për integrimin e romëve”.

Në kuadër të projektit “Advokimi ligjor nje mjet per organizimin komunitar”, financuar nga Leviz Albania, “Drejtësi Sociale” dhe TIRC “Së bashku për integrimin e romëve”, është zhvilluar takimi me përfaqësues të bashkisë Fier. Gjatë takimit diskutuam mbi investimet e kryera në kanalizimet e ujrave të zeza për një pjesë të fshatit Drizë, mbi projektin e...

Paraligjorët e Drejtësi Sociale në qytetin e Devollit dhe Beratit, duke biseduar me familjet e rikthyera kanë vënë re se, aksesimi i e-albania nga ana tyre është shumë i vështirë,me anë një pytësori jemi duke mbledhur të dhëna të detajuara mbi aksesimin e e-albania.

Paraligjorët e Drejtësi Sociale në qytetin e Devollit dhe Beratit, duke biseduar me familjet e rikthyera kanë vënë re se, aksesimi i e-albania nga ana tyre është shumë i vështirë. Përveç mbështetjes që paraligjorët po i japin për aksesimin e e-albania, me anë një pytësori jemi duke mbledhur të dhëna të detajuara mbi aksesimin e...

Në kuadër të projektit “Advokimi ligjor nje mjet per organizimin komunitar”, financuar nga Leviz Albania, “Drejtësi Sociale” dhe TIRC “Së bashku për integrimin e romëve”, është zhvilluar takimi midis përfaqësuesve të Këshillit Bashkiak Fier dhe banorëve të zonës së Drizës.

Në kuadër të projektit “Advokimi ligjor nje mjet per organizimin komunitar”, financuar nga Leviz Albania, “Drejtësi Sociale” dhe TIRC “Së bashku për integrimin e romëve”, është zhvilluar takimi midis përfaqësuesve të Këshillit Bashkiak Fier dhe banorëve të zonës së Drizës. Gjatë takimit banorët u ankuan për punimet e kryera për kanalizimet e ujrave të zeza,...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania