HomeTag

devoll

Rasti i një borxhi në mirëbesim

Në qytetin e Devollit u njohëm me rastin e Bujarit. Bujari i ka dhënë borxh dikujt në mirëbesim. Afati përcaktuar për shlyerjen e borxhit ka disa vite që ka kaluar, dhe Bujari nuk ka marr akoma lekët e tij. Është lodhur duke shkuar tek borxhliu për të marr borxhin, por nuk ja ka dalur t’i...

Ndihmuam nënën të kërkojë prokurë për fëmijën

Po ndjekim në Devoll rastin e një zonje e cila ka nevojë për ndihmë ligjore. Fëmija i lindur nga bashkëjetesa ka nevojë për të lëvizur jashtë me nënën. Babai nuk jep prokurë që të mund të udhëtojë me nënën dhe prandaj i jemi drejtuar gjykatës për të lejuar nënën të udhëtojë jashtë vendit me fëmijën....

Takim me të rikthyerit në Devoll

Zhvilluam një takim me familjet rome të rikthyera nga azili në Devoll, ku identifikuam raste për t’i ofruar ndihmë ligjore parësore dhe dytësore, si dhe diskutuam me ta sesi duhet të mbështeten këto familje. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit ‘Fuqizimi i të rikthyerve rom dhe egjiptian në bashkitë Devoll, Fier dhe Berat’, si...

Ndihmë për nisjen e procedurave të divorcit

Shqetësimi i nënës rome nga Devolli ishte fillimi procesit të divorcit të vajzës saj të rikthyer nga azili. Në fakt, vajza ka vite që është ndarë nga bashkëshorti saj por nuk ka pasur mundësi ekonomike të fillojë procesin gjyqësor. Si pasojë, ajo nuk mund të aplikojë dhe përfitojë ndihmën ekonomike. Treguam gatishmërinë tonë për ta...

Devoll: 13 fëmijë romë në risk braktisjeje do mbështeten me bursë

Trembëdhjetë fëmijë në rrezik braktisjeje në bashkinë Devoll do të mbështeten për të përfituar bursën. Zhvilluam takim me ZVA-Devoll për t’i informuar mbi VKM-në Nr.666, datë 10.10.2019 dhe për të nxitur zbatimin e saj për fëmijët rom dhe egjiptian në rrezik braktisjeje. Sipas të dhënave të tyre, trembëdhjetë fëmijë kanë potencial për ta përfituar këtë...

Një arritje e rëndësishme për familjet në nevojë në Devoll, ndryshuam Vendimin e Këshillit Bashkiak. Vitin tjetër familjet e pastreha që trajtohen me bonus qeraje do të përfitojnë më shumë para. Gjatë takimeve me familjet e rikthyera konstatuam se shuma mujore që përfitonin nga bonusi qerasë ishte shumë i ulët, pasi specialistët e zyrës së...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania