HomeTag

Bllokim i pagave

Zhbllokimi i pagës për shkak të kredisë së prapambetur

Realizuam një marrëveshje midis zyrës së përmbarimit në Tiranë për zotërinë nga Kavaja. Atij i ishte bllokuar paga për shkak të një kredie. Tashmë, pas marrëveshjes, zotëria mori shumë e parave të bllokuara në bankë të pagës së tij. Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga...

Mbështetje dhe me përfaqësimin në gjykatë për çbllokim të pagave

Bllokim i pagave në shkelje të ligjit. Ditën e sotme na kontaktoi një çift që i ishin bllokuar pagat nga një institucion financiar. Sipas çiftit kredia ishte shlyer dhe për këtë dispononte dhe faturë, por tek institucioni rezultonin si debitor. Drejtësi Sociale i mbështeti duke i përgatitur ankimin për institucionet përgjegjëse për proçedurat përmbarimore që...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania