HomeTag

berat

Aplikim për programin e përmirësimit të banesave

Prej vitesh rreth 50 familje në qytetin e Beratit banojnë në shtëpi të mbuluara me materiale eternit, i cili është konstatuar si material me përmbajtje kancerogjene. Mundësia për ta zëvëndësuar këtë material me tjegulla, është aplikimit i bashkisë Berat tek programi i përmirësimit të banesave të grupeve vulnerabël tek fondet e Ministrisë së Financave dhe...

Rilidhja e energjisë për familjen Koreci në Berat

Prej disa vitesh familja Koreci jetonte në errësirë, pasi e kishte të pamundur të parapaguante tarifën për lidhjen e re. Para dy muajsh, me mbështetjen e organizatës që operon në qytetin e Beratit Mjedisi & Komuniteti dhe tonën, familja parapagoi tarifën. Por dy muaj lidhja e energjisë u zvarrit pa arsyetim. Në këtë situatë komunikuam...

Takim me drejtorin e OSHEE-së për mosndërprerjen me energji të disa familjeve në nevojë

Pasi identifikuam problemin e disa familjeve në qytetin e Beratit në lidhje me ndërprerjen e energjisë elektrike për shkak të debisë, kontaktuam me drejtorin e OSHEE-së për t’ju ofruar rilidhjen e akt-marrëveshjeve familjeve. Sipas tij ERE nuk ka miratuar akoma modelet për lidhjen e akt-marrëveshjeve, dhe si pasojë familjet nuk mund të lidhin akt-marrëveshje, por...

Takim me banorët e lagjes “Donika Kastrioti”

Zhvilluam këtë takim me banorët në lagjen “Donika Kastrioti”, ku biseduam për problematikat që ata kanë dhe zgjidhjet ligjore përkatëse. Problemet e diskutuara ishin për regjistrimin e fëmijës të lindur në Greqi, përfitimin e statusit të jetimit, problemet me energjinë elektrike dhe legalizimin e banesave. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i të...

Takime në Uznovë për adresimin e mungesës së energjisë elektrike

Disa familje në zonën e Uznovës vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Paraligjorja jonë në Berat po mbledh informacionin e nevojshëm për këta banorë, në mënyrë që të procedohet më pas me veprime konkrete, për gjetjen e një zgjidhjeje. Energjia elektrike është nevojë bazë për jetë normale. Ky aktivitet realizohet ne kuader te projektit “Fuqizimi i...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania