HomeTag

banesë

Ndihmë për aplikimin për legalizim të shtëpisë

Ndihmuam familjen që të bënin aplikimin për legalizim të shtëpisë së tyre, nëpërmjet portalit e-albania. Nëpërmjet plotësimit të formularit përkatës në portalin e kryefamiljarit, bëhet e mundur aplikimi për legalizim. Do vazhdojmë t’i asistojmë në fazat e tjera të kësaj procedure. “Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të...

Projekt-vendimi për shtëpitë mbi 50-vjeçare: nuk përcaktohen kriteret e shpronësimit

Projekt-vendimi për auditimin teknik të ndërtesave 50 vjeçare ka ngritur me të drejtë alarmin e shoqërisë civile dhe qytetarëve, pavarësisht ‘garancisë’ verbale që kanë dhënë sot kryetari i bashkisë Tiranë Veliaj dhe drejtori i Institutit të Ndërtimit, Artan Shkreli. Arsyeja e shqetësimit është mënyra e formulimit të projekt-vendimin, në pikën që e njohim deri më...

Ndihmë për shpronësimin jo të barabartë të banesës

Pranë Drejtësi Sociale u paraqitën dy familjarë të cilët udhëtuan nga jashtë Shqipërisë për të zgjidhur problemin e shpronësimit të banesës së tyre, në proces legalizimi. Duke qenë se vetëm një familjar (gjyshi) kishte paraqitur vetëdeklarimin për legalizim të banesës tre katëshe, përgjigjja e Njësisë Nr.4 ishte që vetëm njëri nga bashkëpronarët përfitonte nga shpronësimi...

Kërkesë për rikonstruksion banese, Lezhë

Depozituam pranë Bashkisë Lezhë një kërkesë për ndihmë financiare për rikonstruksion banese për një familje në nevojë. Në kërkesën me shkrim, familjarët kanë shpjeguar se në çfarë situate të rënduar jetojnë, që prej tërmetit dhe amortizimit të shtëpisë, dhe pamundësisë për ta rregulluar. Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat...

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania