Shkelje ligjore për vendosjen e dy femijëve në përkujdesje alternative në kundërshtim me ligjin”Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”.

2 Gusht, 20220

Para disa ditësh Bashkia Tiranë, Shërbimi Social Shtetëror, bashkë me Policinë e Shtetit, zbatoi masën e mbrojtjes për vendosjen e dy fëmijëve të familjes Mejdani në përkujdesje alternative, në shtëpinë e fëmijës Sarandë. Sipas punonjësve të bashkisë shkaku i kësaj mase ishte nxjerrja e fëmijëve nga prindërit për të lypur.
Por dërgimi i fëmijëve në shtëpinë e fëmijës në Sarandë është në shkelje të ligjit “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”, sepse nuk ka marrë parasysh mosndarjen e fëmijëve nga vëllezërit dhe motrat e tjerë.
Ndaj, iu drejtuam me ankesë Avokatit të Popullit për rastin e familjes Mejdani, si dhe do ta mbështesim gjatë procesit gjyqësor për vlerësimin e masës nga gjykata.

“Kjo ndihmë ofrohet në kuadër të projektit “Mbrojtja ligjore mjet për organizimin komunitar të komunitetit rom dhe egjiptian”, mbështetur nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania