SFIDA E RIINTEGRIMIT E TË RIKTHYERËVE

19 Shtator, 20230
Në qytetin e Gramshit mbështetëm zonjën D.B, e cila e rikthyer nga azili kërkonte të rikthehej në vendin e punës, si dhe të regjistronte fëmijët në shkollë dhe në çerdhe.
✔️Së pari, ju drejtuam përgjegjësit të kompanisë së pastrimit dhe gjelbërimit në Gramsh për të parë mundësinë e kthimit të saj në vendin e punës. Kemi kontaktuar direkt me përgjegjësin, i cili u përgjigj pozitivisht për rikthimin e zonjës në vendin e punës.
✔️Së dyti, zhvilluam një takim me Drejtorin e Kulturës, Arsimit dhe Sporteve pranë bashkisë Gramsh, i cili na garantoi se nuk do ketë asnjë problem në regjistrimin e fëmijëve pasi në isntitucionet publike, nuk i pengohet askujt aksesi dhe as diskriminohet askush.
Në ditët në vazhdim presim që zonja të filloj punë, dhe fëmijët të shkojnë në shkollë dhe çerdhe.
Projekti “Zgjerimi i shërbimit të ndihmës juridike falas për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen financiare të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).” UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #aksesinedrejtesi; #ndihmeligjore #edukimligjor
************************************************
THE CHALLENGE OF REINTEGRATION OF RETURNEES
In the city of Gramshi, we supported Mrs. D.B, who, after returning from the asylum, wanted to return to the workplace, as well as enroll her children in school and daycare.
✔️To begin with, we directed the managers of the cleaning and greening company in Gramsh to see the possibility of her return to the workplace. We directly contacted the person in charge, who responded positively for the lady’s return to the workplace.
✔️Secondly, we held a meeting with the Director of Culture, Education and Sports near the Gramsh municipality, who guaranteed us that there will be no problem in registering children since in public institutions, no one is denied access and no one is discriminated against.
In the following days we expect the lady to start work, and the children to go to school and daycare.
The project “Expanding the free legal aid service for women and men in Albania” is implemented by the United Nations Development Program (UNDP) in partnership with the Ministry of Justice and with the financial support of the Austrian Development Cooperation (ADC). UNDP Albania
#accesstojustice; #legalaid; #legaleducation #access to justice; #legalaid #legaleducation #gramsh #Ndihmë #paralegal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania