Regjistrimi në shkollën e lartë të vajzës rome

29 Tetor, 20230
Pas identifikimit nga paraligjori i rastit të vajzës rome, e cila nuk kishte arritur dot të regjistrohej brenda afatit për vazhdimin e arsimit të lartë:
Ne mbështetëm vajzën për t’u regjistruar pranë një Universiteti privat në degën graphic-design, si dhe kërkuam uljen e tarifës së studimit.
Në këtë mënyrë, plotësuam dëshirën e vajzës rome për të përfunduar arsimin e lartë.
Mbështetje në kuadër të projektit ”Efficient legal service for community members, a social business” Inclusive EduJobs – Albania i cili mbështetet nga Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine në partneritet me organizatën greke “KMOP”, me financim të Bashkimit Evropian.
**********************************
After the identification by the paralegal of the case of the Roma girl, who had failed to register within the deadline for the continuation of higher education.
We supported the girl to register at a private university in the graphic design department, and we also asked for a reduction in the tuition fee.
In this way, we fulfilled the Roma girl’s desire to complete higher education.
Support within the project “Efficient legal service for community members, a social business” which is supported by the Open Society Foundation for Albania in partnership with the Greek organization “KMOP”, with funding from the European Union.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rreth nesh

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Fokusi dhe veprimtaria kryesore e organizatës është advokimi, mbrojtja dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut në Shqipëri.

Adresa & Kontakt
Informacion

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania

Organizata “Drejtësi Sociale” është themeluar më 14.12.2020 me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me numër identifikimi NUIS M11509454W dhe me adresë kryesore Rruga “Riza Cerova” nr. 23, Tiranë, Shqipëri

© 2020- 2022 Organizata “Drejtësi Sociale” | Të gjitha të Drejtat e Rezervuara | Krijuar nga Imagjino Albania